Home » Kijk- en lees plezier

 

Hier kun je altijd en tijdschrijft lenen, een boek of en DVD in het Italiaans. 
Alles wat je meer doet met de taal helpt vooruit te gaan!

Vanaf  september 2019 nog interessanter met meer boeken, kranten en films!