Hier kun je altijd en tijdschrift lenen, een boek of en DVD in het Italiaans. 
Alles wat je meer doet met de taal helpt vooruit te gaan.

Voor het lenen van een boek of DVD vraag ik een contributie van 5 € per jaar.