Home » Inschrijvingen en Voorwaarden

Algemene regels  en kosten voor het  schooljaar sept 2021-juni 2022

 • Alle inschrijvingen kunnen via mail plaatsvinden maar bij  inschrijving dient u het cursusgeld  per blok vooraf te betalen.
 • Leerboek is niet inbegrepen en moet aangeschaft worden,  via Intertaal. (www.intertaal.nl
 • Gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde cursusgeld vindt plaats alleen in geval van aantoonbare overmacht.
 • Lessen worden gegeven in groepen van maximaal 6 personen, een les duurt 90 minuten.
 • In een jaar zijn er 36 lessen,  verdeeld in  2 blokken van 18 lessen (wekelijkse groep)
 • Prijs van een blok van  18 lessen in  groep van max 6 personen =  € 279 -  =  € 15,50  per persoon per les
 • Een groep gaat door als er minimaal 4 personen zijn.
 •  Er wordt geen BTW over berekend.
 • Privé lessen op maat worden overlegd met cursist. Een privé les duurt  60 min.  De kost hiervan is € 40
 • Het materiaal dat ik online stuur (huiswerk dat niet bij het boek hoort) dient u  vóór de les af te drukken.
 • Eventueel huiswerk dient u ook af te drukken om te corrigeren. Geen huiswerk via email sturen.
 • Een gemiste les mag u inhalen (als het mogelijk is) in een bij u passende groep,  na overleg met mij.
 • Als er geen fysieke les kan worden gegeven zal de les online plaatsvinden. De lessen worden dan niet uitgesteld en ook niet vergoed.
 • Een les die door mij wordt afgezegd, wordt ingehaald of als niet meer mogelijk is, terugbetaald.
 • Betaling via bank ABN Amro - IBAN: NL 31 ABNA 0410 0342 31  - t.n.v.   L'ITALIANO CON PASSIONE
 • KvK-nr. 66623294