Home » Nieuwe cursus: Conversatie

Beheers je al de taal minimaal op niveau A2-B1? Wil je de taal gewoon blijven praten? Misschien is deze de cursus voor jou.

We debatteren over meerdere onderwerpen maar we kunnen ook spreken door gebruik te maken van gezelschapsspellen. Intakegesprek nodig als ik jou niet ken.

Een keer per twee weken. Minimaal aantal: 4 personen