Home » Nieuwe cursus: Spelletjes

Beheers je al de taal minimaal op niveau A1? Vind je het leuk de taal op een gezellige manier in praktijk te brengen?

Dan is dit misschien iets voor jou.

Een nieuwe cursus waar wij converseren door gebruik te maken van leuke didactische gezelschapsspelletjes

Een keer per twee weken - voor niveaus -  A2  of  B1